Smiley Hotel 2 Premiere 17/5 kl 19.30

EVENT INFORMATION

Vaksenteatergruppa framførar i år det sjølvskrive stykke Smiley Hotel 2. Der får me sjå kva som har skjedd etter at hotellet brant ned for 6 år sidan. Det går fint å sjå stykket sjølv om ein ikkje har sett det første Smiley Hotel-stykket :)

mul
mjeldalen
mjeldalenungdomslag
teater
smileyhotel2
levandelokalkultur

Restrictions

Kjøpte billettar vert ikkje refundert